Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эпидемологийн 03 дугаар 7 хоногт амьсгалын замын хүнд халдвараар Хархорин, БОЭТ-д 58 тохиолдол хэвтэн эмчлүүлж, өмнөх долоо хоногоос хэвтэлт 6 тохиолдлоор буурсан байна.
Амбулаторийн үзлэгээс томуу, томуу төст өвчний эзлэх хувийг насны бүлгээр авч үзэхэд 86 хувийг 0-15 хүртэлх насны хүүхдүүд, үүнээс 70 хувийг 0-4 хүртэлх насны хүүхдүүд эзэлж байна.

Email

Collaboratively administrate empowered markets via available great networks.

Send Email

Phone

Collaboratively administrate empowered markets via available great networks.

Talk Now

Chat

Collaboratively administrate empowered markets via available great networks.

Ask Us