Төгрөг сумын Эрүүл мэндийн төвд
• Хүний их эмч -1
• Багийн бага эмч
Гучин-Ус сумын Эрүүл мэндийн төвд

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирлын 2019 оны 11-р сарын 08-ны өдөр баталсан төлөвлөгөөний дагуу
Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгалт дараах өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна.

Эрүүл мэндийн газраас ахмадын эрүүл мэндийг дэмжих, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хийн дасгал болон алхалтын ач холбогдлыг сурталчлах, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн нийт ахмадуудын дунд хийн дасгалын уралдааныг 2 дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байна.

Email

Collaboratively administrate empowered markets via available great networks.

Send Email

Phone

Collaboratively administrate empowered markets via available great networks.

Talk Now

Chat

Collaboratively administrate empowered markets via available great networks.

Ask Us